Terug

Verlenging pilot gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft besloten om verder te gaan met Amargi. Het afgelopen jaar zijn er via onze partners 110 bewoners met geldzorgen aangemeld. Met hen zijn geldplannen gemaakt, regelingen getroffen met schuldeisers en een deel van hen is gekoppeld aan vrijwilligers. Die vrijwilligers zijn voor een groot deel geworven via onze partners Aegon en De Friesland Zorgverzekeraar. De gemeente Leeuwarden heeft besloten om de aanpak te verlengen tot 31 maart 2020. In die periode willen we via partners 140 bewoners met geldzorgen bereiken en ondersteuning bieden om zo te voorkomen dat schulden problematisch worden.