Terug

Vacature: projectsecretaris gezocht

— Vacature is inmiddels vervuld —

Wil je bijdragen aan goede ondersteuning voor kwetsbare inwoners? Wil jij meehelpen om voor hen maatwerk mogelijk te maken door bureaucratische belemmeringen weg te nemen? En kun je goed organiseren, plannen en overzicht houden? Dan ben jij misschien de nieuwe projectsecretaris van de City Deal Eenvoudig Maatwerk (1,5 dag per week) en van het schuldpreventieproject Amargi/Coöperatie Goede Gieren (1,5 dag per week).

                                          
Projectsecretaris van de City Deal Eenvoudig Maatwerk (1,5 dag per week)
Inhoud project

‘Eenvoudig maatwerk bij ingewikkelde problemen’ richt zich op de ondersteuning van kwetsbare inwoners die op meerdere terreinen hulp nodig hebben en gebaat zijn bij een integrale aanpak. Bij de financiering en ondersteuning van deze inwoners zijn vaak verschillende instanties betrokken die allemaal hun eigen regels hebben. Dat maakt het lastig om maatwerk te leveren. De bewoner is hiervan dan de dupe. Met het project Eenvoudig Maatwerk werken negen gemeenten (Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Tilburg en Zaanstad) samen met vier ministeries (BZK, JenV, SZW en VWS) om maatwerk eenvoudiger te maken. Het doel is om de leefwereld van de inwoner voorop te stellen en niet de systeemwereld. En hoe maken we het professionals in het sociale domein gemakkelijker om te doen wat nodig is?

Werkzaamheden

Je zorgt voor het overzicht van alle activiteiten, overleggen e.d. rond het project, en maakt o.a. afspraken met de verschillende betrokken instanties/partijen en planningen voor de uitvoering van het project. Ook zorg je voor de verslaglegging en communicatie met media, dus schrijfvaardigheid is een pre. Naast het inhoudelijke voorbereiden van bijeenkomsten, kent de functie ook een aantal praktisch-organisatorische taken zoals het plannen van vergaderingen, verslagleggen van projectgroepen, ruimtes reserveren e.d.

Pieter Hilhorst is de projectleider. Samen met Pieter ben je de contactpersoon voor alle stedelijk projectleiders en vertegenwoordigers vanuit het Rijk voor de City Deal. De functie vergt goede samenwerking met de landelijke projectleider en het vermogen om zelfstandig te werken. De functie is voor 1,5 dag per week.

Het project loopt tot 1 juli 2020. De opdracht wordt in eerste instantie aangegaan voor een jaar, met de mogelijkheid voor een vervolgopdracht van een jaar.

Het verdient de voorkeur dat deze opdracht wordt gecombineerd met de volgende opdracht:

Projectsecretaris schuldpreventieproject Amargi/Coöperatie Goede Gieren (1,5 dag/week)

Amargi ondersteunt mensen met beginnende schuldenproblemen en wil zo voorkomen dat schulden problematisch worden. Amargi staat voor preventieve en persoonlijke begeleiding. Daarvoor zijn we pilots gestart in verschillende gemeenten (300 huishoudens in Den Haag, 150 huishoudens in Hilversum en 150 huishoudens in Leeuwarden). Dit jaar breidt het project uit naar verschillende andere gemeenten. 

Ook voor deze functie geldt dat Pieter Hilhorst landelijke projectleider is, en je hem hierin ondersteunt. En groot deel van de taken is te vergelijken met de andere functie. Daarnaast werk je mee aan onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak en de ontwikkeling van nieuwe projecten gericht op innovatie in het sociale domein. Pieter Hilhorst werkt voor beide projecten vanuit Amsterdam.

We zoeken naar iemand met:

• Een afgeronde HBO- of WO-opleiding of vergelijkbaar niveau.
• Aantoonbare ervaring met projectmanagement.
• Betrokkenheid bij sociale vraagstukken en kennis van het sociaal domein.
• Ervaring met het inhoudelijk opzetten en organiseren van bijeenkomsten.
• Het vermogen om zelfstandig te werken, een proactieve instelling, sterke organisatorische kwaliteiten en een strakke werkwijze.
• Kwaliteiten om een samenwerking met veel partijen en partners soepel en harmonieus te laten verlopen.

• Bij voorkeur woonachtig in regio Amsterdam

Bij voorkeur wordt de opdracht aangegaan in de vorm van een opdracht aan een zelfstandige. Vergoeding afhankelijk van ervaring.

Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden naar corina@amargi.nl. Sollicitaties kunnen tot 1 juli worden opgestuurd. Gewenste startdatum 1 september.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corina Duijndam via corina@amargi.nl