Terug

Eén loket voor alle vragen over geldzaken: Financieel Servicepunt Rijswijk

 Op 5 september opende wethouder Johanna Besteman het Financieel Servicepunt Rijswijk (FSP). Inwoners van Rijswijk kunnen hier terecht met al hun vragen over geldzaken. “Heel fijn dat inwoners nu gratis en onafhankelijk advies bij het FSP kunnen krijgen” vindt Johanna Besteman, waarnemend wethouder sociaal domein. “Zo kunnen we inwoners met financiële vragen tijdig ondersteunen, schulden zo veel mogelijk voorkomen en de kans op een schuldenvrije toekomst vergroten”. 

Vragen aan het FSP kunnen gaan over betalingsachterstanden en schulden, schuldhulpverlening, maar ook over budgetteren en het voorkomen van geldproblemen. Het Financieel Servicepunt Rijswijk biedt elke dinsdag en donderdag inloopspreekuur in wijkcentrum Stervoorde. 

Vroeg Eropaf 

Naast de officiële opening van het Financieel Servicepunt Rijswijk, vond vandaag ook de ondertekening plaats van het convenant ‘Vroeg Eropaf Rijswijk’ Dit is een landelijk initiatief dat erop gericht is om betalingsachterstanden van inwoners eerder te signaleren. De gemeente werkt hierbij samen met diverse organisaties, zoals woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en energieleveranciers. Als er signalen zijn dat inwoners betalingsachterstanden hebben gaan hulpverleners van het FSP langs voor een persoonlijk adviesgesprek. De ervaring leert dat mensen vaak blij zijn met het huisbezoek van de hulpverleners. Veel mensen vinden het moeilijk om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Het bezoek en luisterend oor van de hulpverleners kan dan net het juiste zetje zijn. Partners die samenwerken in het project ‘Vroeg Eropaf’ zijn Rijswijk Wonen, Vidomes, Essent, Dunea, Menzis, Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ, Zilveren Kruis-Achmea en Coöperatie De Goede Gieren, project Amargi. 

Voorkomen is beter dan genezen 

De gemeente Rijswijk wil haar inwoners het liefst tijdig ondersteunen in het goed omgaan met geld. Het FSP helpt daarmee met individuele budgetbegeleiding. En: hoe eerder mensen advies vragen, hoe meer mogelijkheden er zijn om samen met een blijvende oplossing voor geldzorgen of schulden te zoeken en (grotere) schulden te voorkomen. Wethouder Besteman benadrukt het belang van preventie: “We weten dat in Nederland 1 op de 5 huishoudens moeite hebben om rond te komen. Dit vertaald naar Rijswijk, gaat het om ruim 4000 huishoudens. Om te voorkomen dat deze mensen in problematische schulden terechtkomen is het van belang dat we inwoners van Rijswijk met beginnende achterstanden zo snel mogelijk in beeld krijgen en hen hulp bieden om erger te voorkomen. Uiteindelijk betekent dit dat er minder zware hulpverlening hoeft te worden ingezet en dat er voor de inwoner eerder perspectief is op een oplossing.” 

Samenwerking 

Met het FSP is er een centrale plek ontstaan waar inwoners terecht kunnen. Om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het Financieel Servicepunt nauw samen met de maatschappelijke organisaties in en om Rijswijk, zoals de Formulierenhulp, het Sociaal Wijkteam, Humanitas, Sociaal Raadsman, Welzijn Rijswijk, Limor, Vluchtelingenwerk en het Jeugdteam.