Terug

Lancering Amargi Achtkarspelen en Tietjerksteradiel

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Toch duurt het vaak jaren voor iemand met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden.

In de pilot Radicale Schuldpreventie die vanaf 21 september van start gaat, krijgen inwoners uit de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen.

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wonen relatief veel inwoners die in armoede leven in Achtkarspelen is dat 10.7% en Tytsjerksteradiel is dat 8.3% (CBS 2018). Veel inwoners die in armoede leven weten niet altijd op welke inkomensondersteunende regelingen zij een beroep kunnen doen en bij financiële tegenslag zien ze soms geen uitweg. Wie betalingsachterstanden oploopt, krijgt al snel te maken met extra kosten, waardoor men gemakkelijk in een negatieve spiraal terecht komt en schulden ontstaan. In veel huishoudens vormen schulden de basis van aanhoudende opvoedingsproblematiek, probleemgedrag, werkloosheid, ziekteverzuim en verslaving. Particuliere schulden ontwikkelen zich zo tot een groot economisch en maatschappelijk probleem.

Met de pilot Radicale Schuldpreventie willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen met KEaRN welzijn en met maatschappelijke partners schulden voorkomen door samen te werken met maatschappelijke partners die merken dat klanten, medewerkers of buurtbewoners geldzorgen hebben. Het gaat om schuldeisers als het CJIB of de zorgverzekering, maar ook om zorgaanbieders (Thuiszorg Het Friese land) of werkgevers (uitzendbureau MF). Zij bieden deze bewoners met geldzorgen aan om ondersteuning te krijgen bij de financiën door ze aan te melden bij Amargi.

Op deze manier willen we 80 huishoudens met geldzorgen en betalingsachterstanden vroegtijdig opsporen. Na de aanmelding maakt een professional van KEaRN een geldplan, waarbij ook wordt gekeken of alle inkomensondersteunende regelingen en –voorzieningen worden benut. Een deelnemer kan ook worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen kijken ze of er bespaard kan worden op de uitgaven. De deelnemer blijft echter zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. Juist de angst om de controle over de eigen financiën te verliezen, is vaak een belemmering om hulp te zoeken.

Alle vrijwilligers krijgen een training en worden begeleid door professionals. Bij problematische schulden leiden ze door naar schuldhulpverlening.
De pilotpartners in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn o.a.: de Dorpenteams, diverse uitzendbureaus, de MOA, Thuiszorg het Friese Land, het CJIB en De Friesland.
De uitvoering vindt plaats onder de naam Amargi, met als motto ‘vrij van geldzorgen’.
In Den Haag (april 2017), Hilversum (juni 2017), Leeuwarden (december 2017) Harlingen (juli 2018) zijn al eerder vergelijkbare pilots gestart.